தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!

Posted on Thursday, November 4, 2010 by நல்லதந்தி

தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!


நண்பர்கள், அன்பர்கள், உட்பட, அனைவருக்கும், பாரபட்சமின்றி, இன, ஜாதி, மொழி,மத, பேதமின்றி, எல்லோ ரும் நல்ல வாழ்க்கையும், நல்லசுற்றமும், நல்ல சுழலும், பெற்று நல் வாழ்வு வாழ, அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் மங்கலம் பொங்க தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!.

முருகனின் திருவருளால் அனைத்தையும் இன்நன்நாளில் நீங்கள் பெற அவனிடம் வேண்டும்,

நல்லதந்தி