இதா இவிட வரு!

Posted on Saturday, September 6, 2008 by நல்லதந்திதாழ நோக்குக!


^^
^
^^^
^
^
^
^
^^^^^^^
^^^
^^^^
^^
^^^
^^^^
^^^^^^
^
^
^^^
^^
^^
^^ பிளீச்சிங் பெளடருக்கு வேண்டியாணு ஈ போட்டோ ஞான் இவிட காணிச்சது!
^^
இவிட வருன்னு ஞான் விளிச்சது கண்டு இவிட வந்ந(ஜொள்ளு விட்டுக் கொண்டு!) அத்தர சோதரன்மாருக்கும்.எண்ட வல்லிய நன்னிகளானு!.

நாங்களும் இந்த மாதிரி செய்வமில்ல!!

9 Responses to "இதா இவிட வரு!":

आप says:

आप के चुने फोल्डर में संचित हो जाएगी। इस फाइल को अपनी पसन्द के फोल्डर में

narsim says:

ஏன்யா இப்பிடி..(மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு வாசி(பேசி)ங்கள்.. மலையாளம் போல் இருக்கும்..

நர்சிம்

Anonymous says:

:)):)):)):))

Anonymous says:

:):(

Bleachingpowder says:

எந்தா மோனே தினேஷா, கோமடி செய்யான் வேற ஸ்தலம் கீட்டில்யே. ஆழ்கார் சீத்த பறையும் முன்னே..வல்லிய ஒரு நமிதா போட்டோவ அப்லோட் செய்யூ... வரட்டே..:-)

நல்லதந்தி says:

//Bleachingpowder
September 6, 2008 9:26 PM
எந்தா மோனே தினேஷா, கோமடி செய்யான் வேற ஸ்தலம் கீட்டில்யே. ஆழ்கார் சீத்த பறையும் முன்னே..வல்லிய ஒரு நமிதா போட்டோவ அப்லோட் செய்யூ... வரட்டே..:-)
//
நிங்கள் பறைஞ்சது போல ஞான் செய்யாம்!....மேல நோக்கிக்கோ சேட்டா! :))

Bleachingpowder says:

குட்டி நன்னாயிட்டு இண்டு கேட்டோ, வளர நன்னி... இனி ஒவ்வோரு சணியாழ்ச்ச நமிதா படம் காணிக்குமோ... social service வேண்டி சோதிச்சதானு :-))

வால்பையன் says:

உங்கள் பதிவுகளிலேயே என்னை மிகவும் கவர்ந்த பதிவு இது தான்.

நல்லதந்தி says:

//உங்கள் பதிவுகளிலேயே என்னை மிகவும் கவர்ந்த பதிவு இது தான்//

ஜொள் பையன் :))